Hole — distrik yang gelap, jompo, dan tak teratur di mana mangsa yang kuat pada yang lemah dan kematian adalah kejadian biasa — sama sekali tid...